Zakażenia pasożytami (muszyca)

Muszyca jest znana jako choroba, w której pasożyty pochodzące od larw owadów (tzn. Wolfarthia magnifica) zakażają żywą tkankę ssaków. W przypadku muszycy larwy much rozwijają się wewnątrz tkanki zwierząt wywołując zainfekowane rany.

 

 

SPOSÓB UŻYCIA HYPERMIXVET®

 

Produkt codziennie stosowany na rany o dowolnej rozległości i charakterze ma pomocnicze działanie w leczeniu ran i umożliwia opiekowanie się zewnętrznymi ranami bez komplikacji wywołanych bakteriami lub pasożytami na jakimkolwiek etapie procesu.

Leczenie ran: w przypadku występowania martwej tkanki przeprowadzić jej chirurgiczne usunięcie przed zastosowanie ogólnego znieczulenia, w przypadkach szczególnie poważnych, lub zastosować oczyszczanie solą (za pomocą przesyconego roztworu soli) lub gazy nasączonej Hypermixvet® stosowanej przez okres pierwszych trzech do pięciu dni leczenia.

 

Następnie, rany muszą być OCZYSZCZONE roztworem fizjologicznym, przetarte gazą i codziennie smarowane oleistą postacią preparatu Hypermixvet®.

 

W zależności od miejsca lub po uzyskaniu szczególnych wyników leczenia, rany są owijane gazą i zaklejane samoprzylepnym plastrem (np. bliznowce u koni).

 

W takim przypadku gaza Hypermixvet® jest umieszczana pomiędzy raną i opatrunkiem okluzyjnym.

 

Faza zapalna zniknie dopiero po 3+2 dniach od rozpoczęcia leczenia, a faza pokrycia nabłonkiem zakończy się bez komplikacji zgodnie z naturalnym czasem fizjologicznym dla danych gatunków zwierząt.
W tej ostatniej fazie zaleca się stosowanie Hypermixvet® w postaci żelu.

 

Ostateczne blizny będą elastyczne i nigdy nie wystąpiły przypadki powstawania bliznowatych zwłóknień.

 

Komplikacje bakteryjne i pasożytnicze, a także choroby typowe dla fazy granulacji u koni jak bliznowce, są skutecznie kontrolowane.

 

Zwierzęta zazwyczaj nie okazują frustracji, ani bólu podczas stosowania leku i nie wykazują zachowań kompulsywnych w wyniku niekorzystnych reakcji na produkt.
Lizanie ran (u psów i kotów) wiąże się z tymczasowym ślinotokiem (nadmierna produkcja śliny) u niektórych kotów.

Wstrzymanie stosowania Hypermixvet® wiąże się z regresją gojenia rany, której często towarzyszy wznowienie infekcji bakteryjnej lub pasożytniczej, a ponowne wznowienie leczenia powoduje przywrócenie ran do poziomu fizjologicznego, nawet w przypadkach poważnego wznowienia infekcji lub uszkodzenia tkanki.


Odstępy w stosowaniu dłuższe niż 24 godziny wiążą się ze wznowieniem infekcji.

 

Psy

Rany pourazowe są leczone z dużym powodzeniem, szczególnie rany pochodzące od ugryzień, bardzo rozległe i skomplikowane.
Stosowanie preparatu jest skuteczne także bez bandażowania rany.
Lizanie nie powodowało żadnych szkodliwych reakcji.
Preparat Hypermixvet® okazał się szczególnie skuteczny w przypadku "gorących miejsc"w atopowym zapaleniu skóry u psów charakteryzujących się rozległym obszarem uszkodzenia nabłonka, w których wystąpiło silne zapalenie i kolonizacja gronkowca.
Leczenie ran u zwierząt wydłuża się z powodu mechanicznych obrażeń i intensywnego swędzenia. Drugiego dnia od zastosowania preparatu można zaobserwować ustępowanie swędzenia i objawów zapalenia. W kolejnych dniach można zaobserwować postępującą odbudowę nabłonka z granulacją obszarów o największych ubytkach tkanki i całkowitą odbudowę nabłonka w ciągu 12-15 dni.

Owce

Owce zarażone muszycą w okolicy kopyt więcej niż jednego typu były leczone, ograniczono ich wybieg i przeznaczono do usunięcia po wystąpieniu tej choroby.
Złagodzenie ran kopyt miało miejsce w ciągu 15 dni.
Codzienne stosowanie Hypermixvet® zapobiegło ponownemu zakażeni pasożytami pozwalając na leczenie ran i odbudowę tkanki rogowej.
Rany występujące w innych obszarach ciała wymagały okresu gojenia fizjologicznego powiązanego z brakiem obecności nowej generacji larw.
Podsumowując, Hypermixvet® w zastosowaniu zewnętrznym jest prawie bezkonkurencyjny jeśli chodzi o skuteczność i praktyczność zastosowania w warunkach terenowych lub w kontrolowanych sytuacjach sanitarnych do zaopatrywania ran, nawet poważnych i w okresach występowania zagrożenia infekcją w tym infekcją pasożytniczą.
Leczenie można określić jako „wielofunkcyjną“ pomoc, które może skutecznie zastąpić wszystkie obecne metody.

 

Alpaka

Leczone były rany stada 20 alpak importowanych z Niemiec, niektóre z nich były samorzutne i roznoszone przez Corinebacterium pseudotubercolosis w postaci ropni skórnych i ropowicy.
Wszystkie rany wykryte na skórze zwierząt zostały oczyszczone, usunięto z nich martwą tkankę i leczono przez codzienną irygację produktem, nawet w zagłębieniach i tunelach.
W przeciągu trzydziestu dni, najpoważniejsze rany o największej rozległości w większości przypadków zostały zagojone.