Τι είναι το Hypermixvet®
graffa
ΦΥΣΙΚΗ ΘΕΡΑΠΕΙΑ ΤΡΑΥΜΑΤΩΝ
 
ΓΙΑ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ
 
ΓΙΑ ΚΑΤΟΙΚΙΔΙΑ
 
ΑΛΟΓΑ
 
και ΕΞΩΤΙΚΑ ΖΩΑ
1 ΙΠΠΟΕΙΔΗ
2 ΚΑΤΟΙΚΙΔΙΑ
3 ΕΞΩΤΙΚΑ ΖΩΑ
4 ΠΟΥΛΙΑ
5 ΑΛΛΑ ΕΙΔΗ

 

Hypermixvet®

 

Επισκευή και την αναγέννηση των τραυμάτων